DailyVerses.net
<

1 Chronicles - NIV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

1 Chronicles 1
1 Chronicles 2
1 Chronicles 3
1 Chronicles 4
1 Chronicles 5
1 Chronicles 6
1 Chronicles 7
1 Chronicles 8
1 Chronicles 9
1 Chronicles 10
1 Chronicles 11
1 Chronicles 12
1 Chronicles 13
1 Chronicles 14
1 Chronicles 15
1 Chronicles 16
1 Chronicles 17
1 Chronicles 18
1 Chronicles 19
1 Chronicles 20
1 Chronicles 21
1 Chronicles 22
1 Chronicles 23
1 Chronicles 24
1 Chronicles 25
1 Chronicles 26
1 Chronicles 27
1 Chronicles 28
1 Chronicles 29

Bible Verses

« 1 Chronicles 29:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.
Comments
Bible verse of the day
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies