DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 4 - KJV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

King James VersionKatolícky preklad
Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.
Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
We love him, because he first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Bible verse of the day
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...