DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 4 - KJV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses

King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
We love him, because he first loved us.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Bible verse of the day
Proverbs 16:16
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...