DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 4 - NIV & BGT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses

New Internation VersionBijbel in Gewone Taal
Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de Geest van God geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen dankzij Gods Geest, die in jullie is. Want de Geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God.
Whoever does not love does not know God, because God is love.Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.
This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor altijd in ons. Dat weten we doordat hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie daar bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich.
We love because He first loved us.Wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Stel dat iemand zegt dat hij God liefheeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan is hij een leugenaar. Als je niet houdt van gelovigen die je om je heen ziet, dan kun je ook niet houden van God, die je niet ziet.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.Dit is de regel die we van God gekregen hebben: Wie van God houdt, moet ook van andere gelovigen houden.
Bible verse of the day
2 Thessalonians 1:3
We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...