DailyVerses.net
<

1 John - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

1 John 1
1 John 2
1 John 3
1 John 4
1 John 5

Bible Verses

« 1 John 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
We love him, because he first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.Deti moje, chráňte sa modiel!
Comments
Bible verse of the day
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies