DailyVerses.net
<

1 John - NIV & KR92

>
Read this Bible book online, click here to read.

1 John 1
1 John 2
1 John 3
1 John 4
1 John 5

Bible Verses

« 1 John 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
We love because He first loved us.Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.
Dear children, keep yourselves from idols.Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!
Comments
Bible verse of the day
When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies