DailyVerses.net
<

2 Chronicles - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

2 Chronicles 1
2 Chronicles 2
2 Chronicles 3
2 Chronicles 4
2 Chronicles 5
2 Chronicles 6
2 Chronicles 7
2 Chronicles 8
2 Chronicles 9
2 Chronicles 10
2 Chronicles 11
2 Chronicles 12
2 Chronicles 13
2 Chronicles 14
2 Chronicles 15
2 Chronicles 16
2 Chronicles 17
2 Chronicles 18
2 Chronicles 19
2 Chronicles 20
2 Chronicles 21
2 Chronicles 22
2 Chronicles 23
2 Chronicles 24
2 Chronicles 25
2 Chronicles 26
2 Chronicles 27
2 Chronicles 28
2 Chronicles 29
2 Chronicles 30
2 Chronicles 31
2 Chronicles 32
2 Chronicles 33
2 Chronicles 34
2 Chronicles 35
2 Chronicles 36

Bible Verses

« 2 Chronicles 7:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away his face from you, if ye return unto him.Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Comments
Bible verse of the day
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies