DailyVerses.net
<

2 Chronicles - NKJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

2 Chronicles 1
2 Chronicles 2
2 Chronicles 3
2 Chronicles 4
2 Chronicles 5
2 Chronicles 6
2 Chronicles 7
2 Chronicles 8
2 Chronicles 9
2 Chronicles 10
2 Chronicles 11
2 Chronicles 12
2 Chronicles 13
2 Chronicles 14
2 Chronicles 15
2 Chronicles 16
2 Chronicles 17
2 Chronicles 18
2 Chronicles 19
2 Chronicles 20
2 Chronicles 21
2 Chronicles 22
2 Chronicles 23
2 Chronicles 24
2 Chronicles 25
2 Chronicles 26
2 Chronicles 27
2 Chronicles 28
2 Chronicles 29
2 Chronicles 30
2 Chronicles 31
2 Chronicles 32
2 Chronicles 33
2 Chronicles 34
2 Chronicles 35
2 Chronicles 36

Bible Verses

« 2. Kroník 7:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn His face from you if you return to Him.Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Comments
Bible verse of the day
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies