DailyVerses.net
<

Acts 4 - ESV & NBV

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Handelingen 4:12 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone.Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.
And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.
And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness.Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common.De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
Comments
Bible verse of the day
I am the Lord your God; walk in my statutes, and be careful to obey my rules, and keep my Sabbaths holy that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies