DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Gedagte

«Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Kolossense 3:2»
Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Wie verstand verkry, het sy lewe lief; hy wat insig bewaar, sal die goeie vind.O que adquire entendimento ama a sua alma; o que conserva a inteligência achará o bem.
Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder, vermeerder smart.Porque, na muita sabedoria, muito enfado; e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho.
As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.
Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
WIE is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria.
Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry.Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento.
Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis.
Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toehou, vir verstandig.Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.
Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys.O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá.

Bybelvers van die dag

En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

Willekeurig Bybelvers

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!