DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Geregtigheid

«Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind. Spreuke 21:21»
Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind.O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.
Wat elkeen sal vergeld na sy werke.O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte.Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações.
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna.
Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie.Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis.
Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor.
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal.Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui, sempre, o bem, tanto uns para com os outros como para com todos.
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.
Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
WANT die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie.Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.
Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo.
En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz; e o teu juízo, como o meio-dia.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers ná die geloftes te oorweeg.Laço é para o homem dizer precipitadamente: É santo; e, feitos os votos, então, inquirir.

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai o coração.

Bybelvers van die dag

En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Willekeurig Bybelvers

En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!