DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Soek

«En julle sal My soek en vind as julle na My vra… Jeremia 29:13»
En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Die Here is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se o buscardes, o achareis; porém, se o deixardes, vos deixará.
Vra na die Here en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.Buscai o Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
O God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water.Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água.
Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
En verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração.
Ek het die Here gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.
En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o Here!E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.
Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Vra na die Here en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
Want so sê die Here aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei.
EK het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan 'n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!Fui buscado pelos que não perguntavam por mim; fui achado por aqueles que me não buscavam; a um povo que se não chamava do meu nome eu disse: Eis-me aqui.
Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek.Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie.Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leërskare, só met julle kan wees soos julle sê.Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará convosco, como dizeis.
Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry.O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor.
EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.
En in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos.

Bybelvers van die dag

Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.

Willekeurig Bybelvers

En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!