DailyVerses.net
<

Amos - KJV & NBV

>
Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible Verses

« Amos 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.
For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live.Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Comments
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies