DailyVerses.net
<

Amos - NIV & NBV

>
Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible Verses

« Amos 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live.”Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream!Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Comments
He answered, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.’”
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies