DailyVerses.net
<

Amos - NKJV & NBV

>
Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible Verses

« Amos 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
He who builds His layers in the sky, And has founded His strata in the earth; Who calls for the waters of the sea, And pours them out on the face of the earth— The Lord is His name.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
But let justice run down like water, And righteousness like a mighty stream.Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Comments
So he answered and said, “ ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ ”
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies