DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Anger

« 1 Corinthians 13:4-5 »
King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: Neither give place to the devil.Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the Lord.Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
Return, thou backsliding Israel, saith the Lord; and I will not cause mine anger to fall upon you: for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger for ever.Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig ​hart​ afvallig wordt van de levende God.
Bible verse of the day
Psalms 145:18
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies