DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and… Proverbs 8:13»
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.
And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.
Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.
And because the midwives feared God, he gave them families of their own.Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.
Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.
Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.
Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart, that I may fear your name.Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan.

Bible verse of the day

Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.

Random Bible Verse

But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies