DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Ik heb eerbied voor de Heer, en daarom haat ik het kwaad. Ik heb een hekel aan trotse mensen, aan leugenaars en aan mensen die kwaad doen.
Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Vrienden, die dingen heeft God ons beloofd. Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn. Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Wees niet eigenwijs, maar heb eerbied voor de Heer. Blijf uit de buurt van slechte mensen en doe geen kwaad. Dan zul je sterk en gezond zijn.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Maar de Heer helpt mensen die hem vereren, en die vertrouwen op zijn liefde.
By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.Als je bescheiden bent en eerbied hebt voor de Heer, krijg je waardering, rijkdom en een lang leven.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Heb eerbied voor de Heer, jullie God. Dat is wat hij van jullie vraagt. Leef zoals hij het jullie leert. Dien hem, en heb hem lief met je hele hart en je hele ziel. Vandaag geef ik jullie zijn wetten en regels. Als jullie je daaraan houden, zal het goed met jullie gaan.’
Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is, want haar schoonheid zal verdwijnen. Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Je kunt beter arm zijn en eerbied hebben voor de Heer, dan rijk zijn en leven in angst.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Gelukkig ben je als je trouw bent aan de Heer, als je leeft volgens zijn wetten.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Jullie moeten alleen voor de Heer eerbied hebben, jullie moeten alleen hem dienen.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.Nu komt het belangrijkste van alles wat je gehoord hebt: heb eerbied voor God en houd je aan zijn wetten. Dat geldt voor ieder mens.
But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.Maar jullie hebben eerbied voor mij. Voor jullie zal op die dag de zon opgaan. En die zon zal geluk en vrede brengen. Jullie zullen net zo vrolijk zijn als kalveren die losgelaten worden uit de stal.
And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.Omdat ze eerbied voor hem hadden, gaf hij hun ook kinderen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer en willen leven volgens zijn wetten.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Geef dus altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer verdient.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.Mensen die wijs willen zijn, moeten luisteren naar de Heer. Mensen die zich houden aan zijn wetten, zijn verstandig. Altijd zullen mensen de Heer danken.
God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.Laat hij ons steeds weer gelukkig maken. Dan zal iedereen hem eren, iedereen, op de hele aarde.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Iemand die zijn vriend in de steek laat, heeft ook geen eerbied voor de machtige God.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Hadden ze altijd maar zo veel eerbied voor mij! Waren ze altijd maar zo gehoorzaam! Dan zou het altijd goed met hen gaan, en ook met hun kinderen.
Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.Houd je daarom aan zijn regels. Leef zoals hij het wil en heb eerbied voor hem.
Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.Overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. Met hulp van de heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven. De kerk groeide, en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde.
Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.Heer, leer mij hoe ik moet leven. Help mij om trouw te zijn aan u, geef mij eerbied voor u.

Bible verse of the day

But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies