DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja… Sananlaskut 8:13»
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.
By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.
Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.
But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.
And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!
God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.
Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.
Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.
Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan.

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies