DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bible Verses about Children - NIV & BGT


These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.
Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’
Start children off on the way they should go,
and even when they are old they will not turn from it.
Leer jonge kinderen al om goed te leven.
Dan zullen ze later ook een goed leven leiden.
Can a mother forget the baby at her breast
and have no compassion on the child she has borne?
Though she may forget,
I will not forget you!
See, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are ever before me.
Maar de Heer zegt:
‘Jeruzalem, ik heb je naam in mijn hart bewaard.
Ik zal altijd aan je denken.
Een moeder zorgt toch ook goed voor het kind
dat ze in haar buik gedragen heeft?
Ze vergeet haar kind nooit.
En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten,
ik zal jou nooit vergeten!’
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van. Dan zul je later in vrede leven, en goed zijn voor anderen.
Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Vaders, wees niet hard voor je kinderen. Maar waarschuw ze voor verkeerde dingen, en leer ze de christelijke regels.
Dear children, keep yourselves from idols.Pas dus goed op, lieve vrienden, voor alle afgoden!
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.Jullie zijn Gods kinderen, en hij houdt van jullie. Volg daarom zijn goede voorbeeld.
So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen.
They replied, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved—you and your household.”Paulus en Silas zeiden: ‘Als je gelooft in de Heer Jezus, zul je gered worden. Samen met iedereen die in je huis woont.’
Children’s children are a crown to the aged,
and parents are the pride of their children.
Het grootste geschenk voor grootouders zijn hun kleinkinderen,
en ​kinderen​ zijn trots op hun ouders.
A fool spurns a parent’s discipline,
but whoever heeds correction shows prudence.
Dwaze kinderen luisteren niet naar de lessen van hun ouders.
Kinderen die wel luisteren, zijn verstandig.
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen.
For those who are led by the Spirit of God are the children of God.Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Iemand die niet wil zorgen voor zijn ​familie, en zelfs niet voor zijn eigen ouders, die is geen christen. Zo iemand leeft nog slechter dan een ongelovige.
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden.
For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed.Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood. Dat is niet de schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen. Toch is er hoop! Want ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een eind aan de macht van de dood. De aarde verlangt hevig naar dat moment van bevrijding. Dan zal God aan zijn kinderen het eeuwige leven geven. En dan zullen zij voor altijd op aarde leven.
Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse Christus. We moeten erop vertrouwen dat God die dingen zal laten uitkomen. Wie daarop vertrouwt, is heilig. Net zoals Jezus Christus heilig is.
The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.
The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’
Bible verse of the day
1-timothy 6:12
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...