DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Children

«Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä… 5. Mooseksen kirja 6:6-7»
And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.
But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.»
Train up a child in the way he should go, And when he is old he will not depart from it.Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.
Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä.
Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.
And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.
Children’s children are the crown of old men, And the glory of children is their father.Vanhusten kruununa ovat lastenlapset, lasten kunniana heidän isänsä.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!
Therefore be imitators of God as dear children.Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.
Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”He vastasivat: »Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.»
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.
Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.
But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name.Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.
For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.
For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.”Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: »Abba! Isä!»
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure.Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.
You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time.Noudattakaa hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä teille tänään annan, että te ja teidän jälkeläisenne menestyisitte ja saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille ikuisiksi ajoiksi.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies