DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Colossians 2

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses - ESV & NBG


That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ.Opdat hun ​harten​ getroost en zij in de ​liefde​ verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, ​Christus.
For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority.Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ.Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.
Bible verse of the day
ephesians 5:15-16
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...