DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Comforter

«Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the… 2 Corinthians 1:3-4»
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
I will not leave you comfortless: I will come to you.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever.Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass.Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Bible verse of the day

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?

Random Bible Verse

For the Lord giveth wisdom:
out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies