DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bible Verses about the Comforter - NIV & BB


Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd.
When anxiety was great within me,
your consolation brought me joy.
Steeds als ik wanhopig was,
troostte U mij en gaf U mij weer hoop.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom naar jullie toe.
Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.
Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent.
Want je zal getroost worden.
When hard pressed, I cried to the Lord;
he brought me into a spacious place.
Toen ik in moeilijkheden was,
heb ik de Heer om hulp geroepen.
En de Heer heeft mij geantwoord en me gered.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.
But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.
I, even I, am he who comforts you.
Who are you that you fear mere mortals,
human beings who are but grass.
Ik, Ik ben het die jullie troost!
Waarom zijn jullie zo bang voor een sterfelijk mens?
Een mens die uiteindelijk net zo snel verdwijnt als het gras?
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever.En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.God geeft ons de kracht om niet op te geven. En Hij moedigt ons aan. En Hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie Hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Ik zal jullie de Helper sturen die bij mijn Vader vandaan komt. Hij is de Geest van de waarheid. En wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen wat Hij van Mij hoort en ziet.
For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus.
‘Never again will they hunger;
never again will they thirst.
The sun will not beat down on them,’
nor any scorching heat.
For the Lamb at the center of the throne
will be their shepherd;
‘he will lead them to springs of living water.’
‘And God will wipe away every tear from their eyes.’
Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen.
Bible verse of the day
proverbs 1:23
Repent at my rebuke! Then I will pour out my thoughts to you, I will make known to you my teachings.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...