DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.但 主 是 信 實 的 , 要 堅 固 你 們 , 保 護 你 們 脫 離 那 惡 者 。
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?耶 和 華 是 我 的 亮 光 , 是 我 的 拯 救 , 我 還 怕 誰 呢 ? 耶 和 華 是 我 性 命 的 保 障 , 我 還 懼 誰 呢 ?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“住 在 至 高 者 隱 密 處 的 , 必 住 在 全 能 者 的 蔭 下 。 我 要 論 到 耶 和 華 說 : 他 是 我 的 避 難 所 , 是 我 的 山 寨 , 是 我 的 神 , 是 我 所 倚 靠 的 。
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.神 是 我 們 的 避 難 所 , 是 我 們 的 力 量 , 是 我 們 在 患 難 中 隨 時 的 幫 助 。
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-你 是 我 藏 身 之 處 ; 你 必 保 佑 我 脫 離 苦 難 , 以 得 救 的 樂 歌 四 面 環 繞 我 。 ( 細 拉 )
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.我 必 安 然 躺 下 睡 覺 , 因 為 獨 有 你 耶 和 華 使 我 安 然 居 住 。
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.耶 和 華 本 為 善 , 在 患 難 的 日 子 為 人 的 保 障 , 並 且 認 得 那 些 投 靠 他 的 人 。
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.你 要 把 你 的 重 擔 卸 給 耶 和 華 , 他 必 撫 養 你 ; 他 永 不 叫 義 人 動 搖 。
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.通 達 人 見 禍 藏 躲 ; 愚 蒙 人 前 往 受 害 。
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.他 必 用 自 己 的 翎 毛 遮 蔽 你 ; 你 要 投 靠 在 他 的 翅 膀 底 下 ; 他 的 誠 實 是 大 小 的 盾 牌 。
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.堅 心 倚 賴 你 的 , 你 必 保 守 他 十 分 平 安 , 因 為 他 倚 靠 你 。
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.我 不 求 你 叫 他 們 離 開 世 界 , 只 求 你 保 守 他 們 脫 離 那 惡 者 。
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!耶 和 華 必 成 全 關 乎 我 的 事 ; 耶 和 華 啊 , 你 的 慈 愛 永 遠 長 存 ! 求 你 不 要 離 棄 你 手 所 造 的 。
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.行 正 直 路 的 , 步 步 安 穩 ; 走 彎 曲 道 的 , 必 致 敗 露 。
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.所 以 我 們 不 要 睡 覺 像 別 人 一 樣 , 總 要 儆 醒 謹 守 。
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.投 靠 耶 和 華 , 強 似 倚 賴 人 。
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.疲 乏 的 人 , 我 使 他 飽 飫 ; 愁 煩 的 人 , 我 使 他 知 足 。
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.耶 和 華 的 名 是 堅 固 臺 ; 義 人 奔 入 便 得 安 穩 。
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.惟 獨 他 是 我 的 磐 石 , 我 的 拯 救 ; 他 是 我 的 高 臺 , 我 必 不 很 動 搖 。
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.你 當 倚 靠 耶 和 華 而 行 善 , 住 在 地 上 , 以 他 的 信 實 為 糧 。
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.耶 和 華 又 要 給 受 欺 壓 的 人 作 高 臺 , 在 患 難 的 時 候 作 高 臺 。
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.故 此 , 你 們 要 順 服 神 。 務 要 抵 擋 魔 鬼 , 魔 鬼 就 必 離 開 你 們 逃 跑 了 。
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.我 與 你 們 立 約 , 凡 有 血 肉 的 , 不 再 被 洪 水 滅 絕 , 也 不 再 有 洪 水 毀 壞 地 了 。
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.你 們 當 向 神 唱 詩 , 歌 頌 他 的 名 ; 為 那 坐 車 行 過 曠 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 華 , 要 在 他 面 前 歡 樂 ! 神 在 他 的 聖 所 作 孤 兒 的 父 , 作 寡 婦 的 伸 冤 者 。
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.耶 和 華 啊 , 求 你 醫 治 我 , 我 便 痊 愈 , 拯 救 我 , 我 便 得 救 ; 因 你 是 我 所 讚 美 的 。

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.所 以 , 要 拿 起 神 所 賜 的 全 副 軍 裝 , 好 在 磨 難 的 日 子 抵 擋 仇 敵 , 並 且 成 就 了 一 切 , 還 能 站 立 得 住 。
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!