DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.總 而 言 之 , 你 們 都 要 同 心 , 彼 此 體 恤 , 相 愛 如 弟 兄 , 存 慈 憐 謙 卑 的 心 。
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!無 論 何 人 , 不 要 求 自 己 的 益 處 , 乃 要 求 別 人 的 益 處 。
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.所 以 , 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!因 為 全 律 法 都 包 在 「 愛 人 如 己 」 這 一 句 話 之 內 了 。
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.你 們 務 要 常 存 弟 兄 相 愛 的 心 。 不 可 忘 記 用 愛 心 接 待 客 旅 ; 因 為 曾 有 接 待 客 旅 的 , 不 知 不 覺 就 接 待 了 天 使 。
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.凡 事 不 可 結 黨 , 不 可 貪 圖 虛 浮 的 榮 耀 ; 只 要 存 心 謙 卑 , 各 人 看 別 人 比 自 己 強 。
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.我 們 各 人 務 要 叫 鄰 舍 喜 悅 , 使 他 得 益 處 , 建 立 德 行 。
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.所 以 , 有 了 機 會 就 當 向 眾 人 行 善 , 向 信 徒 一 家 的 人 更 當 這 樣 。
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.倘 若 這 人 與 那 人 有 嫌 隙 , 總 要 彼 此 包 容 , 彼 此 饒 恕 ; 主 怎 樣 饒 恕 了 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 饒 恕 人 。
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.我 賜 給 你 們 一 條 新 命 令 , 乃 是 叫 你 們 彼 此 相 愛 ; 我 怎 樣 愛 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 相 愛 。
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.愛 是 不 加 害 與 人 的 , 所 以 愛 就 完 全 了 律 法 。
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.最 要 緊 的 是 彼 此 切 實 相 愛 , 因 為 愛 能 遮 掩 許 多 的 罪 。
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.又 願 主 叫 你 們 彼 此 相 愛 的 心 , 並 愛 眾 人 的 心 都 能 增 長 、 充 足 , 如 同 我 們 愛 你 們 一 樣 。
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘像 那 不 可 姦 淫 , 不 可 殺 人 , 不 可 偷 盜 , 不 可 貪 婪 , 或 有 別 的 誡 命 , 都 包 在 愛 人 如 己 這 一 句 話 之 內 了 。
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.愛 弟 兄 , 要 彼 此 親 熱 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 讓 。
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.我 們 應 當 彼 此 相 愛 。 這 就 是 你 們 從 起 初 所 聽 見 的 命 令 。
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.在 神 我 們 的 父 面 前 , 那 清 潔 沒 有 玷 污 的 虔 誠 , 就 是 看 顧 在 患 難 中 的 孤 兒 寡 婦 , 並 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.萬 軍 之 耶 和 華 曾 對 你 們 的 列 祖 如 此 說 : 要 按 至 理 判 斷 , 各 人 以 慈 愛 憐 憫 弟 兄 。 不 可 欺 壓 寡 婦 、 孤 兒 、 寄 居 的 , 和 貧 窮 人 。 誰 都 不 可 心 裡 謀 害 弟 兄 。
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!