DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Ezechiel - ČEP & CUV

«Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka… Ezechiel 18:32»
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.主 耶 和 華 說 : 我 不 喜 悅 那 死 人 之 死 , 所 以 你 們 當 回 頭 而 存 活 。
Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé řády a zachovávejte je. Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.我 是 耶 和 華 你 們 的 神 , 你 們 要 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 , 且 以 我 的 安 息 日 為 聖 。 這 日 在 我 與 你 們 中 間 為 證 據 , 使 你 們 知 道 我 是 耶 和 華 你 們 的 神 。
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.我 必 將 我 的 靈 放 在 你 們 裡 面 , 使 你 們 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 。
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.我 也 要 賜 給 你 們 一 個 新 心 , 將 新 靈 放 在 你 們 裡 面 , 又 從 你 們 的 肉 體 中 除 掉 石 心 , 賜 給 你 們 肉 心 。
Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.我 必 顯 為 大 , 顯 為 聖 , 在 多 國 人 的 眼 前 顯 現 ; 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.你 們 當 回 頭 離 開 所 犯 的 一 切 罪 過 。 這 樣 , 罪 孽 必 不 使 你 們 敗 亡 。
Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.我 必 使 他 們 與 我 山 的 四 圍 成 為 福 源 , 我 也 必 叫 時 雨 落 下 , 必 有 福 如 甘 霖 而 降 。
Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.我 要 使 我 的 大 名 顯 為 聖 ; 這 名 在 列 國 中 已 被 褻 瀆 , 就 是 你 們 在 他 們 中 間 所 褻 瀆 的 。 我 在 他 們 眼 前 , 在 你 們 身 上 顯 為 聖 的 時 候 , 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。
Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.惡 人 若 回 頭 離 開 所 做 的 一 切 罪 惡 , 謹 守 我 一 切 的 律 例 , 行 正 直 與 合 理 的 事 , 他 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Už nebude odloženo žádné mé slovo. Promluvím slovo a ono se splní, je výrok Panovníka Hospodina.所 以 你 要 對 他 們 說 : 主 耶 和 華 如 此 說 : 我 的 話 沒 有 一 句 再 耽 延 的 , 我 所 說 的 必 定 成 就 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!