DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!