DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero, si lo abandonan, él los abandonará.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán.»
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.

Biblický verš dne

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Náhodný Biblický verš

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!