DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его.
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и будете живы.
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. «Вот Я! вот Я!» говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, — и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку — безумен и нечестив.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!