DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Izajáš - ČEP & CUV

«Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se… Izajáš 40:31»
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.但 那 等 候 耶 和 華 的 必 從 新 得 力 。 他 們 必 如 鷹 展 翅 上 騰 ; 他 們 奔 跑 卻 不 困 倦 , 行 走 卻 不 疲 乏 。
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.你 不 要 害 怕 , 因 為 我 與 你 同 在 ; 不 要 驚 惶 , 因 為 我 是 你 的 神 。 我 必 堅 固 你 , 我 必 幫 助 你 ; 我 必 用 我 公 義 的 右 手 扶 持 你 。
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.耶 和 華 啊 , 你 是 我 的 神 ; 我 要 尊 崇 你 , 我 要 稱 讚 你 的 名 。 因 為 你 以 忠 信 誠 實 行 過 奇 妙 的 事 , 成 就 你 古 時 所 定 的 。
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.你 從 水 中 經 過 , 我 必 與 你 同 在 ; 你 逿 過 江 河 , 水 必 不 漫 過 你 ; 你 從 火 中 行 過 , 必 不 被 燒 , 火 燄 也 不 著 在 你 身 上 。
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.婦 人 焉 能 忘 記 他 吃 奶 的 嬰 孩 , 不 憐 恤 他 所 生 的 兒 子 ? 即 或 有 忘 記 的 , 我 卻 不 忘 記 你 。 看 哪 , 我 將 你 銘 刻 在 我 掌 上 ; 你 的 牆 垣 常 在 我 眼 前 。
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘因 為 我 耶 和 華 你 的 神 必 攙 扶 你 的 右 手 , 對 你 說 : 不 要 害 怕 ! 我 必 幫 助 你 。
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.疲 乏 的 , 他 賜 能 力 ; 軟 弱 的 , 他 加 力 量 。
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.因 我 看 你 為 寶 為 尊 ; 又 因 我 愛 你 , 所 以 我 使 人 代 替 你 , 使 列 邦 人 替 換 你 的 生 命 。
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.凡 為 攻 擊 你 造 成 的 器 械 必 不 利 用 ; 凡 在 審 判 時 興 起 用 舌 攻 擊 你 的 , 你 必 定 他 為 有 罪 。 這 是 耶 和 華 僕 人 的 產 業 , 是 他 們 從 我 所 得 的 義 。 這 是 耶 和 華 說 的 。
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?我 所 揀 選 的 禁 食 不 是 要 鬆 開 凶 惡 的 繩 , 解 下 軛 上 的 索 , 使 被 欺 壓 的 得 自 由 , 折 斷 一 切 的 軛 麼 ?

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!