DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Matouš 24 - ČEP & ARC

«Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘… Matouš 24:26-27»
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais; ou: Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis.

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal?
Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.
Já, Hospodin, jsem první,
já budu též u posledních věcí.

Náhodný Biblický verš

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!