DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma modlitba

«Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to… 1. Tesalonickým 5:16-18»
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.要 常 常 喜 樂 , 不 住 的 禱 告 , 凡 事 謝 恩 ; 因 為 這 是 神 在 基 督 耶 穌 裡 向 你 們 所 定 的 旨 意 。
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.應 當 一 無 罣 慮 , 只 要 凡 事 藉 著 禱 告 、 祈 求 , 和 感 謝 , 將 你 們 所 要 的 告 訴 神 。 神 所 賜 、 出 人 意 外 的 平 安 必 在 基 督 耶 穌 裡 保 守 你 們 的 心 懷 意 念 。
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.我 們 若 照 他 的 旨 意 求 甚 麼 , 他 就 聽 我 們 , 這 是 我 們 向 他 所 存 坦 然 無 懼 的 心 。
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.你 們 要 恆 切 禱 告 , 在 此 儆 醒 感 恩 。
Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.所 以 我 告 訴 你 們 , 凡 你 們 禱 告 祈 求 的 , 無 論 是 甚 麼 , 只 要 信 是 得 著 的 , 就 必 得 著 。
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.你 們 要 呼 求 我 , 禱 告 我 , 我 就 應 允 你 們 。
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.在 指 望 中 要 喜 樂 , 在 患 難 中 要 忍 耐 , 禱 告 要 恆 切 。
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.凡 求 告 耶 和 華 的 , 就 是 誠 心 求 告 他 的 , 耶 和 華 便 與 他 們 相 近 。
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.你 求 告 我 , 我 就 應 允 你 , 並 將 你 所 不 知 道 、 又 大 又 難 的 事 指 示 你 。
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.因 為 無 論 在 那 裡 , 有 兩 三 個 人 奉 我 的 名 聚 會 , 那 裡 就 有 我 在 他 們 中 間 。
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.所 以 , 我 們 只 管 坦 然 無 懼 的 來 到 施 恩 的 寶 座 前 , 為 要 得 憐 恤 , 蒙 恩 惠 , 作 隨 時 的 幫 助 。
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.約 在 半 夜 , 保 羅 和 西 拉 禱 告 , 唱 詩 讚 美 神 , 眾 囚 犯 也 側 耳 而 聽 。
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.我 在 急 難 中 求 告 耶 和 華 , 向 我 的 神 呼 求 。 他 從 殿 中 聽 了 我 的 聲 音 ; 我 在 他 面 前 的 呼 求 入 了 他 的 耳 中 。
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.你 禱 告 的 時 候 , 要 進 你 的 內 屋 , 關 上 門 , 禱 告 你 在 暗 中 的 父 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.既 然 知 道 他 聽 我 們 一 切 所 求 的 , 就 知 道 我 們 所 求 於 他 的 , 無 不 得 著 。
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.所 以 你 們 要 彼 此 認 罪 , 互 相 代 求 , 使 你 們 可 以 得 醫 治 。 義 人 祈 禱 所 發 的 力 量 是 大 有 功 效 的 。
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.只 要 憑 著 信 心 求 , 一 點 不 疑 惑 ; 因 為 那 疑 惑 的 人 , 就 像 海 中 的 波 浪 , 被 風 吹 動 翻 騰 。
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.不 是 你 們 揀 選 了 我 , 是 我 揀 選 了 你 們 , 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 , 叫 你 們 的 果 子 常 存 , 使 你 們 奉 我 的 名 , 無 論 向 父 求 甚 麼 , 他 就 賜 給 你 們 。
Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.萬 物 的 結 局 近 了 。 所 以 , 你 們 要 謹 慎 自 守 , 儆 醒 禱 告 。
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.你 們 奉 我 的 名 無 論 求 甚 麼 , 我 必 成 就 , 叫 父 因 兒 子 得 榮 耀 。
Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.這 些 人 同 著 幾 個 婦 人 和 耶 穌 的 母 親 馬 利 亞 , 並 耶 穌 的 弟 兄 , 都 同 心 合 意 的 恆 切 禱 告 。
Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.我 曾 用 口 求 告 他 ; 我 的 舌 頭 也 稱 他 為 高 。
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.只 是 我 告 訴 你 們 這 聽 道 的 人 , 你 們 的 仇 敵 , 要 愛 他 ! 恨 你 們 的 , 要 待 他 好 ! 咒 詛 你 們 的 , 要 為 他 祝 福 ! 凌 辱 你 們 的 , 要 為 他 禱 告 !
Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.你 們 貪 戀 , 還 是 得 不 著 ; 你 們 殺 害 嫉 妒 , 又 鬥 毆 爭 戰 , 也 不 能 得 。 你 們 得 不 著 , 是 因 為 你 們 不 求 。

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.你 們 禱 告 , 無 論 求 甚 麼 , 只 要 信 , 就 必 得 著 。
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
Přivaž si je na hrdlo,
napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání
v očích Božích i lidských.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!