DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma otroctví

«Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na… Galatským 5:1»
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.基 督 釋 放 了 我 們 , 叫 我 們 得 以 自 由 。 所 以 要 站 立 得 穩 , 不 要 再 被 奴 僕 的 軛 挾 制 。
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“耶 穌 回 答 說 : 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 所 有 犯 罪 的 就 是 罪 的 奴 僕 。
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!你 們 所 受 的 , 不 是 奴 僕 的 心 , 仍 舊 害 怕 ; 所 受 的 , 乃 是 兒 子 的 心 , 因 此 我 們 呼 叫 : 阿 爸 ! 父 !
Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.你 也 要 記 念 你 在 埃 及 地 作 過 奴 僕 ; 耶 和 華 你 神 用 大 能 的 手 和 伸 出 來 的 膀 臂 將 你 從 那 裡 領 出 來 。 因 此 , 耶 和 華 你 的 神 吩 咐 你 守 安 息 日 。
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.所 以 天 父 的 兒 子 若 叫 你 們 自 由 , 你 們 就 真 自 由 了 。
Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.富 戶 管 轄 窮 人 ; 欠 債 的 是 債 主 的 僕 人 。
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?我 所 揀 選 的 禁 食 不 是 要 鬆 開 凶 惡 的 繩 , 解 下 軛 上 的 索 , 使 被 欺 壓 的 得 自 由 , 折 斷 一 切 的 軛 麼 ?
Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.你 們 雖 是 自 由 的 , 卻 不 可 藉 著 自 由 遮 蓋 惡 毒 , 總 要 作 神 的 僕 人 。
Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.勸 僕 人 要 順 服 自 己 的 主 人 , 凡 事 討 他 的 喜 歡 , 不 可 頂 撞 他 , 不 可 私 拿 東 西 ; 要 顯 為 忠 誠 , 以 致 凡 事 尊 榮 我 們 救 主 神 的 道 。
Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.只 是 在 你 們 中 間 , 不 可 這 樣 ; 你 們 中 間 誰 願 為 大 , 就 必 作 你 們 的 用 人 ; 誰 願 為 首 , 就 必 作 你 們 的 僕 人 。
Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.我 們 若 在 他 死 的 形 狀 上 與 他 聯 合 , 也 要 在 他 復 活 的 形 狀 上 與 他 聯 合 ; 因 為 知 道 我 們 的 舊 人 和 他 同 釘 十 字 架 , 使 罪 身 滅 絕 , 叫 我 們 不 再 作 罪 的 奴 僕 。
Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.主 的 靈 在 我 身 上 , 因 為 他 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 福 音 給 貧 窮 的 人 ; 差 遣 我 報 告 : 被 擄 的 得 釋 放 , 瞎 眼 的 得 看 見 , 叫 那 受 壓 制 的 得 自 由 。
Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby.殷 勤 人 的 手 必 掌 權 ; 懶 惰 的 人 必 服 苦 。
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.並 不 分 猶 太 人 、 希 利 尼 人 , 自 主 的 、 為 奴 的 , 或 男 或 女 , 因 為 你 們 在 基 督 耶 穌 裡 都 成 為 一 了 。 你 們 既 屬 乎 基 督 , 就 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 是 照 著 應 許 承 受 產 業 的 了 。
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.我 們 不 拘 是 猶 太 人 , 是 希 利 尼 人 , 是 為 奴 的 , 是 自 主 的 , 都 從 一 位 聖 靈 受 洗 , 成 了 一 個 身 體 , 飲 於 一 位 聖 靈 。

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!