DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte… Židům 13:5»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré».
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se enriquece.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto es absurdo!
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Pero ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados; porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y este cree que sus muros son inexpugnables.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!