DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma plánování

«Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3»
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!
Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas.
Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad.

Biblický verš dne

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!