DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pomluvy

«L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici. Proverbi 16:28»
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění.Con la bocca l'empio rovina il suo prossimo, ma i giusti si salvano con la scienza.
Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.Placano l'odio le labbra sincere, chi diffonde la calunnia è uno stolto.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Náhodný Biblický verš

Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!