DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pomluvy

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе… К Ефесянам 4:29»
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění.Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются.
Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа.

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:
„Nikdy tě neopustím
a nikdy nenechám,“

Náhodný Biblický verš

„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!