DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma požehnání

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.倚 靠 耶 和 華 、 以 耶 和 華 為 可 靠 的 , 那 人 有 福 了 ! 他 必 像 樹 栽 於 水 旁 , 在 河 邊 扎 根 , 炎 熱 來 到 , 並 不 懼 怕 , 葉 子 仍 必 青 翠 , 在 乾 旱 之 年 毫 無 掛 慮 , 而 且 結 果 不 止 。
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.願 耶 和 華 賜 福 給 你 , 保 護 你 。 願 耶 和 華 使 他 的 臉 光 照 你 , 賜 恩 給 你 。 願 耶 和 華 向 你 仰 臉 , 賜 你 平 安 。
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!將 你 心 所 願 的 賜 給 你 , 成 就 你 的 一 切 籌 算 。
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.你 所 做 的 , 要 交 託 耶 和 華 , 你 所 謀 的 , 就 必 成 立 。
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.耶 和 華 說 : 我 知 道 我 向 你 們 所 懷 的 意 念 是 賜 平 安 的 意 念 , 不 是 降 災 禍 的 意 念 , 要 叫 你 們 末 後 有 指 望 。
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.我 的 神 必 照 他 榮 耀 的 豐 富 , 在 基 督 耶 穌 裡 , 使 你 們 一 切 所 需 用 的 都 充 足 。
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.你 們 要 事 奉 耶 和 華 你 們 的 神 , 他 必 賜 福 與 你 的 糧 與 你 的 水 , 也 必 從 你 們 中 間 除 去 疾 病 。
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.你 們 要 嘗 嘗 主 恩 的 滋 味 , 便 知 道 他 是 美 善 ; 投 靠 他 的 人 有 福 了 !
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.吩 咐 你 愛 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 謹 守 他 的 誡 命 、 律 例 、 典 章 , 使 你 可 以 存 活 , 人 數 增 多 , 耶 和 華 你 神 就 必 在 你 所 要 進 去 得 為 業 的 地 上 賜 福 與 你 。
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.耶 和 華 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。 他 使 我 躺 臥 在 青 草 地 上 , 領 我 在 可 安 歇 的 水 邊 。
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.逼 迫 你 們 的 , 要 給 他 們 祝 福 ; 只 要 祝 福 , 不 可 咒 詛 。
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.謹 守 訓 言 的 , 必 得 好 處 ; 倚 靠 耶 和 華 的 , 便 為 有 福 。
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.敬 畏 你 、 投 靠 你 的 人 , 你 為 他 們 所 積 存 的 , 在 世 人 面 前 所 施 行 的 恩 惠 是 何 等 大 呢 !
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.願 我 們 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 的 心 裡 。 阿 們 !
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.只 是 我 告 訴 你 們 這 聽 道 的 人 , 你 們 的 仇 敵 , 要 愛 他 ! 恨 你 們 的 , 要 待 他 好 ! 咒 詛 你 們 的 , 要 為 他 祝 福 ! 凌 辱 你 們 的 , 要 為 他 禱 告 !
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.聖 靈 所 結 的 果 子 , 就 是 仁 愛 、 喜 樂 、 和 平 、 忍 耐 、 恩 慈 、 良 善 、 信 實 、 溫 柔 、 節 制 。 這 樣 的 事 沒 有 律 法 禁 止 。
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.你 若 留 意 聽 從 耶 和 華 你 神 的 話 , 謹 守 遵 行 他 的 一 切 誡 命 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 他 必 使 你 超 乎 天 下 萬 民 之 上 。
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.耶 和 華 所 賜 的 福 使 人 富 足 , 並 不 加 上 憂 慮 。
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.願 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 們 心 裡 !
Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.親 愛 的 兄 弟 阿 , 我 願 你 凡 事 興 盛 , 身 體 健 壯 , 正 如 你 的 靈 魂 興 盛 一 樣 。
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.神 能 將 各 樣 的 恩 惠 多 多 的 加 給 你 們 , 使 你 們 凡 事 常 常 充 足 , 能 多 行 各 樣 善 事 。
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.萬 軍 之 耶 和 華 說 : 你 們 要 將 當 納 的 十 分 之 一 全 然 送 入 倉 庫 , 使 我 家 有 糧 , 以 此 試 試 我 , 是 否 為 你 們 敞 開 天 上 的 窗 戶 , 傾 福 與 你 們 , 甚 至 無 處 可 容 。
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.遵 守 他 的 法 度 、 一 心 尋 求 他 的 , 這 人 便 為 有 福 !

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.使 人 和 睦 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 稱 為 神 的 兒 子 。
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“
Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Náhodný Biblický verš

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!