DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

I kdyby fíkovník nevypučel,
réva nedala výnos,
selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm,
z ohrady zmizel brav,
ve chlévech dobytek nebyl,
já budu jásotem oslavovat Hospodina,
jásat k chvále Boha, který je má spása.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!