DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma smrt

«Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne… Jan 11:25-26»
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“耶 穌 對 他 說 : 復 活 在 我 , 生 命 也 在 我 。 信 我 的 人 雖 然 死 了 , 也 必 復 活 , 凡 活 著 信 我 的 人 必 永 遠 不 死 。 你 信 這 話 麼 ?
Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.我 們 若 活 著 , 是 為 主 而 活 ; 若 死 了 , 是 為 主 而 死 。 所 以 , 我 們 或 活 或 死 總 是 主 的 人 。
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.因 為 主 必 親 自 從 天 降 臨 , 有 呼 叫 的 聲 音 和 天 使 長 的 聲 音 , 又 有 神 的 號 吹 響 ; 那 在 基 督 裡 死 了 的 人 必 先 復 活 。 以 後 我 們 這 活 著 還 存 留 的 人 必 和 他 們 一 同 被 提 到 雲 裡 , 在 空 中 與 主 相 遇 。 這 樣 , 我 們 就 要 和 主 永 遠 同 在 。
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.我 雖 然 行 過 死 蔭 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 , 因 為 你 與 我 同 在 ; 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.因 我 活 著 就 是 基 督 , 我 死 了 就 有 益 處 。
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.有 可 信 的 話 說 : 我 們 若 與 基 督 同 死 , 也 必 與 他 同 活 。
Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův.求 你 將 我 放 在 你 心 上 如 印 記 , 帶 在 你 臂 上 如 戳 記 。 因 為 愛 情 如 死 之 堅 強 , 嫉 恨 如 陰 間 之 殘 忍 ; 所 發 的 電 光 是 火 焰 的 電 光 , 是 耶 和 華 的 烈 焰 。
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.因 為 我 深 信 無 論 是 死 , 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 權 的 , 是 有 能 的 , 是 現 在 的 事 , 是 將 來 的 事 , 是 高 處 的 , 是 低 處 的 , 是 別 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 們 與 神 的 愛 隔 絕 ; 這 愛 是 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 的 。
Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.在 亞 當 裡 眾 人 都 死 了 ; 照 樣 , 在 基 督 裡 眾 人 也 都 要 復 活 。
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.主 耶 和 華 說 : 我 不 喜 悅 那 死 人 之 死 , 所 以 你 們 當 回 頭 而 存 活 。
A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“我 聽 見 有 大 聲 音 從 寶 座 出 來 說 : 看 哪 , 神 的 帳 幕 在 人 間 。 他 要 與 人 同 住 , 他 們 要 作 他 的 子 民 。 神 要 親 自 與 他 們 同 在 , 作 他 們 的 神 。 神 要 擦 去 他 們 一 切 的 眼 淚 ; 不 再 有 死 亡 , 也 不 再 有 悲 哀 、 哭 號 、 疼 痛 , 因 為 以 前 的 事 都 過 去 了 。
Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.我 正 在 兩 難 之 間 , 情 願 離 世 與 基 督 同 在 , 因 為 這 是 好 得 無 比 的 。 然 而 , 我 在 肉 身 活 著 , 為 你 們 更 是 要 緊 的 。
A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání.死 既 是 因 一 人 而 來 , 死 人 復 活 也 是 因 一 人 而 來 。
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.因 為 , 凡 要 救 自 己 生 命 的 , 必 喪 掉 生 命 ; 凡 為 我 喪 掉 生 命 的 , 必 得 著 生 命 。
Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.我 往 哪 裡 去 躲 避 你 的 靈 ? 我 往 哪 裡 逃 、 躲 避 你 的 面 ? 我 若 升 到 天 上 , 你 在 那 裡 ; 我 若 在 陰 間 下 榻 , 你 也 在 那 裡 。
A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘他 在 陰 間 受 痛 苦 , 舉 目 遠 遠 的 望 見 亞 伯 拉 罕 , 又 望 見 拉 撒 路 在 他 懷 裡 , 就 喊 著 說 : 我 祖 亞 伯 拉 罕 哪 , 可 憐 我 罷 ! 打 發 拉 撒 路 來 , 用 指 頭 尖 蘸 點 水 , 涼 涼 我 的 舌 頭 ; 因 為 我 在 這 火 燄 裡 , 極 其 痛 苦 。
A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.耶 穌 大 聲 喊 著 說 : 父 阿 ! 我 將 我 的 靈 魂 交 在 你 手 裡 。 說 了 這 話 , 氣 就 斷 了 。
Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.我 們 原 知 道 , 我 們 這 地 上 的 帳 棚 若 拆 毀 了 , 必 得 神 所 造 , 不 是 人 手 所 造 , 在 天 上 永 存 的 房 屋 。
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.那 殺 身 體 , 不 能 殺 靈 魂 的 , 不 要 怕 他 們 ; 惟 有 能 把 身 體 和 靈 魂 都 滅 在 地 獄 裡 的 , 正 要 怕 他 。
To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.在 頭 一 次 復 活 有 分 的 有 福 了 , 聖 潔 了 ! 第 二 次 的 死 在 他 們 身 上 沒 有 權 柄 。 他 們 必 作 神 和 基 督 的 祭 司 , 並 要 與 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。
Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.為 義 人 死 , 是 少 有 的 ; 為 仁 人 死 、 或 者 有 敢 做 的 。 惟 有 基 督 在 我 們 還 作 罪 人 的 時 候 為 我 們 死 , 神 的 愛 就 在 此 向 我 們 顯 明 了 。
Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která o vás mluvil Hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo.我 現 在 要 走 世 人 必 走 的 路 。 你 們 是 一 心 一 意 的 知 道 , 耶 和 華 你 們 神 所 應 許 賜 福 與 你 們 的 話 沒 有 一 句 落 空 , 都 應 驗 在 你 們 身 上 了 。
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.你 們 是 出 於 你 們 的 父 魔 鬼 , 你 們 父 的 私 慾 你 們 偏 要 行 。 他 從 起 初 是 殺 人 的 , 不 守 真 理 , 因 他 心 裡 沒 有 真 理 。 他 說 謊 是 出 於 自 己 ; 因 他 本 來 是 說 謊 的 , 也 是 說 謊 之 人 的 父 。

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!