DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.追 求 公 義 仁 慈 的 , 就 尋 得 生 命 、 公 義 , 和 尊 榮 。
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.他 必 照 各 人 的 行 為 報 應 各 人 。
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.但 你 這 屬 神 的 人 要 逃 避 這 些 事 , 追 求 公 義 、 敬 虔 、 信 心 、 愛 心 、 忍 耐 、 溫 柔 。
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.因 為 , 耶 和 華 喜 愛 公 平 , 不 撇 棄 他 的 聖 民 ; 他 們 永 蒙 保 佑 , 但 惡 人 的 後 裔 必 被 剪 除 。
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.不 要 自 欺 , 神 是 輕 慢 不 得 的 。 人 種 的 是 甚 麼 , 收 的 也 是 甚 麼 。
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.他 永 不 動 搖 ; 義 人 被 記 念 , 直 到 永 遠 。
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.行 仁 義 公 平 比 獻 祭 更 蒙 耶 和 華 悅 納 。
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘你 們 就 是 為 義 受 苦 , 也 是 有 福 的 。 不 要 怕 人 的 威 嚇 , 也 不 要 驚 慌 。
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.耶 和 華 的 眼 目 看 顧 義 人 ; 他 的 耳 朵 聽 他 們 的 呼 求 。
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.我 們 行 善 , 不 可 喪 志 ; 若 不 灰 心 , 到 了 時 候 就 要 收 成 。
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.你 們 要 謹 慎 , 無 論 是 誰 都 不 可 以 惡 報 惡 ; 或 是 彼 此 相 待 , 或 是 待 眾 人 , 常 要 追 求 良 善 。
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.神 使 那 無 罪 的 , 替 我 們 成 為 罪 , 好 叫 我 們 在 他 裡 面 成 為 神 的 義 。
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.弟 兄 們 , 我 還 有 未 盡 的 話 : 凡 是 真 實 的 、 可 敬 的 、 公 義 的 、 清 潔 的 、 可 愛 的 、 有 美 名 的 , 若 有 甚 麼 德 行 , 若 有 甚 麼 稱 讚 , 這 些 事 你 們 都 要 思 念 。
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.因 為 神 救 眾 人 的 恩 典 已 經 顯 明 出 來 , 教 訓 我 們 除 去 不 敬 虔 的 心 和 世 俗 的 情 慾 , 在 今 世 自 守 、 公 義 、 敬 虔 度 日 。
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.不 從 惡 人 的 計 謀 , 不 站 罪 人 的 道 路 , 不 坐 褻 慢 人 的 座 位 。
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.並 且 使 人 和 平 的 , 是 用 和 平 所 栽 種 的 義 果 。
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.不 義 之 財 毫 無 益 處 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.惡 人 經 營 , 得 虛 浮 的 工 價 ; 撒 義 種 的 , 得 實 在 的 果 效 。
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.你 們 若 善 待 那 善 待 你 們 的 人 , 有 甚 麼 可 酬 謝 的 呢 ? 就 是 罪 人 也 是 這 樣 行 。
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.當 將 你 的 事 交 託 耶 和 華 , 並 倚 靠 他 , 他 就 必 成 全 。 他 要 使 你 的 公 義 如 光 發 出 , 使 你 的 公 平 明 如 正 午 。
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.我 一 心 尋 求 了 你 ; 求 你 不 要 叫 我 偏 離 你 的 命 令 。
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.人 冒 失 說 , 這 是 聖 物 , 許 願 之 後 才 查 問 , 就 是 自 陷 網 羅 。

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!你 們 親 近 神 , 神 就 必 親 近 你 們 。 有 罪 的 人 哪 , 要 潔 淨 你 們 的 手 ! 心 懷 二 意 的 人 哪 , 要 清 潔 你 們 的 心 !
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!