DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma světlo

«Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izajáš 60:1»
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.興 起 , 發 光 ! 因 為 你 的 光 已 經 來 到 ! 耶 和 華 的 榮 耀 發 現 照 耀 你 。
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.你 的 話 是 我 腳 前 的 燈 , 是 我 路 上 的 光 。
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“耶 穌 又 對 眾 人 說 : 我 是 世 界 的 光 。 跟 從 我 的 , 就 不 在 黑 暗 裡 走 , 必 要 得 著 生 命 的 光 。
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.光 照 在 黑 暗 裡 , 黑 暗 卻 不 接 受 光 。
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.願 耶 和 華 賜 福 給 你 , 保 護 你 。 願 耶 和 華 使 他 的 臉 光 照 你 , 賜 恩 給 你 。 願 耶 和 華 向 你 仰 臉 , 賜 你 平 安 。
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.你 們 是 世 上 的 光 。 城 造 在 山 上 是 不 能 隱 藏 的 。
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?耶 和 華 是 我 的 亮 光 , 是 我 的 拯 救 , 我 還 怕 誰 呢 ? 耶 和 華 是 我 性 命 的 保 障 , 我 還 懼 誰 呢 ?
Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘因 為 主 曾 這 樣 吩 咐 我 們 說 : 我 已 經 立 你 作 外 邦 人 的 光 , 叫 你 施 行 救 恩 , 直 到 地 極 。
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.人 點 燈 , 不 放 在 斗 底 下 , 是 放 在 燈 臺 上 , 就 照 亮 一 家 的 人 。 你 們 的 光 也 當 這 樣 照 在 人 前 , 叫 他 們 看 見 你 們 的 好 行 為 , 便 將 榮 耀 歸 給 你 們 在 天 上 的 父 。
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.你 的 言 語 一 解 開 就 發 出 亮 光 , 使 愚 人 通 達 。
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.當 將 你 的 事 交 託 耶 和 華 , 並 倚 靠 他 , 他 就 必 成 全 。 他 要 使 你 的 公 義 如 光 發 出 , 使 你 的 公 平 明 如 正 午 。
Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.他 顯 明 深 奧 隱 秘 的 事 , 知 道 暗 中 所 有 的 , 光 明 也 與 他 同 居 。
A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.神 就 是 光 , 在 他 毫 無 黑 暗 。 這 是 我 們 從 主 所 聽 見 、 又 報 給 你 們 的 信 息 。
Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.我 們 若 在 光 明 中 行 , 如 同 神 在 光 明 中 , 就 彼 此 相 交 , 他 兒 子 耶 穌 的 血 也 洗 淨 我 們 一 切 的 罪 。
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.神 說 : 要 有 光 , 就 有 了 光 。
A osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.並 且 照 明 你 們 心 中 的 眼 睛 , 使 你 們 知 道 他 的 恩 召 有 何 等 指 望 , 他 在 聖 徒 中 得 的 基 業 有 何 等 豐 盛 的 榮 耀 。
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.惟 有 你 們 是 被 揀 選 的 族 類 , 是 有 君 尊 的 祭 司 , 是 聖 潔 的 國 度 , 是 屬 神 的 子 民 , 要 叫 你 們 宣 揚 那 召 你 們 出 黑 暗 入 奇 妙 光 明 者 的 美 德 。
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.沒 有 人 點 燈 用 器 皿 蓋 上 , 或 放 在 床 底 下 , 乃 是 放 在 燈 臺 上 , 叫 進 來 的 人 看 見 亮 光 。
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?你 們 和 不 信 的 原 不 相 配 , 不 要 同 負 一 軛 。 義 和 不 義 有 甚 麼 相 交 呢 ? 光 明 和 黑 暗 有 甚 麼 相 通 呢 ?
‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.各 樣 美 善 的 恩 賜 和 各 樣 全 備 的 賞 賜 都 是 從 上 頭 來 的 , 從 眾 光 之 父 那 裡 降 下 來 的 ; 在 他 並 沒 有 改 變 , 也 沒 有 轉 動 的 影 兒 。
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!耶 和 華 萬 軍 之 神 啊 , 求 你 使 我 們 回 轉 , 使 你 的 臉 發 光 , 我 們 便 要 得 救 !
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。
Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.然 而 我 蒙 神 的 幫 助 , 直 到 今 日 還 站 得 住 , 對 著 尊 貴 、 卑 賤 、 老 幼 作 見 證 ; 所 講 的 並 不 外 乎 眾 先 知 和 摩 西 所 說 將 來 必 成 的 事 , 就 是 基 督 必 須 受 害 , 並 且 因 從 死 裡 復 活 , 要 首 先 把 光 明 的 道 傳 給 百 姓 和 外 邦 人 。
Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň.求 你 使 你 的 臉 光 照 僕 人 , 憑 你 的 慈 愛 拯 救 我 。
Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.因 為 他 們 不 是 靠 自 己 的 刀 劍 得 地 土 , 也 不 是 靠 自 己 的 膀 臂 得 勝 , 乃 是 靠 你 的 右 手 、 你 的 膀 臂 , 和 你 臉 上 的 亮 光 , 因 為 你 喜 悅 他 們 。

Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.耶 和 華 的 訓 詞 正 直 , 能 快 活 人 的 心 ; 耶 和 華 的 命 令 清 潔 , 能 明 亮 人 的 眼 目 。
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!