DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svoboda

«Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na… Galatským 5:1»
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.基 督 釋 放 了 我 們 , 叫 我 們 得 以 自 由 。 所 以 要 站 立 得 穩 , 不 要 再 被 奴 僕 的 軛 挾 制 。
Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.主 就 是 那 靈 ; 主 的 靈 在 那 裡 , 那 裡 就 得 以 自 由 。
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.所 以 天 父 的 兒 子 若 叫 你 們 自 由 , 你 們 就 真 自 由 了 。
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.弟 兄 們 , 你 們 蒙 召 是 要 得 自 由 , 只 是 不 可 將 你 們 的 自 由 當 作 放 縱 情 慾 的 機 會 , 總 要 用 愛 心 互 相 服 事 。
‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.凡 事 我 都 可 行 , 但 不 都 有 益 處 。 凡 事 我 都 可 行 , 但 無 論 那 一 件 , 我 總 不 受 他 的 轄 制 。
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.我 要 自 由 而 行 , 因 我 素 來 考 究 你 的 訓 詞 。
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.主 耶 和 華 的 靈 在 我 身 上 ; 因 為 耶 和 華 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 好 信 息 給 謙 卑 的 人 , 差 遣 我 醫 好 傷 心 的 人 , 報 告 被 擄 的 得 釋 放 , 被 囚 的 出 監 牢 。
Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.義 人 多 有 苦 難 , 但 耶 和 華 救 他 脫 離 這 一 切 。
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“耶 穌 對 信 他 的 猶 太 人 說 : 你 們 若 常 常 遵 守 我 的 道 , 就 真 是 我 的 門 徒 ; 你 們 必 曉 得 真 理 , 真 理 必 叫 你 們 得 以 自 由 。
Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.你 們 雖 是 自 由 的 , 卻 不 可 藉 著 自 由 遮 蓋 惡 毒 , 總 要 作 神 的 僕 人 。
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.如 今 , 那 些 在 基 督 耶 穌 裡 的 就 不 定 罪 了 。 因 為 賜 生 命 聖 靈 的 律 , 在 基 督 耶 穌 裡 釋 放 了 我 , 使 我 脫 離 罪 和 死 的 律 了 。
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。
Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.主 的 靈 在 我 身 上 , 因 為 他 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 福 音 給 貧 窮 的 人 ; 差 遣 我 報 告 : 被 擄 的 得 釋 放 , 瞎 眼 的 得 看 見 , 叫 那 受 壓 制 的 得 自 由 。
Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.惟 有 詳 細 察 看 那 全 備 、 使 人 自 由 之 律 法 的 , 並 且 時 常 如 此 , 這 人 既 不 是 聽 了 就 忘 , 乃 是 實 在 行 出 來 , 就 在 他 所 行 的 事 上 必 然 得 福 。
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.神 叫 孤 獨 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 來 享 福 ; 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。
Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!這 卻 怎 麼 樣 呢 ? 我 們 在 恩 典 之 下 , 不 在 律 法 之 下 , 就 可 以 犯 罪 麼 ? 斷 乎 不 可 !
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.你 們 愛 耶 和 華 的 , 都 當 恨 惡 罪 惡 ; 他 保 護 聖 民 的 性 命 , 搭 救 他 們 脫 離 惡 人 的 手 。
Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!拯 救 我 們 的 神 啊 , 求 你 因 你 名 的 榮 耀 幫 助 我 們 ! 為 你 名 的 緣 故 搭 救 我 們 , 赦 免 我 們 的 罪 。
Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří.所 以 , 弟 兄 們 , 你 們 當 曉 得 : 赦 罪 的 道 是 由 這 人 傳 給 你 們 的 。 你 們 靠 摩 西 的 律 法 , 在 一 切 不 得 稱 義 的 事 上 信 靠 這 人 , 就 都 得 稱 義 了 。

Biblický verš dne

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Náhodný Biblický verš

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!