DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma upřímnost

«Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18»
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!