DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vzkříšení

«Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne… Jan 11:25-26»
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“耶 穌 對 他 說 : 復 活 在 我 , 生 命 也 在 我 。 信 我 的 人 雖 然 死 了 , 也 必 復 活 , 凡 活 著 信 我 的 人 必 永 遠 不 死 。 你 信 這 話 麼 ?
Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.“那 少 年 人 對 他 們 說 : 不 要 驚 恐 ! 你 們 尋 找 那 釘 十 字 架 的 拿 撒 勒 人 耶 穌 , 他 已 經 復 活 了 , 不 在 這 裡 。 請 看 安 放 他 的 地 方 。
Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.他 不 在 這 裡 , 已 經 復 活 了 。 當 記 念 他 還 在 加 利 利 的 時 候 怎 樣 告 訴 你 們 , 說 : 人 子 必 須 被 交 在 罪 人 手 裡 , 釘 在 十 字 架 上 , 第 三 日 復 活 。
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.我 們 若 信 耶 穌 死 而 復 活 了 , 那 已 經 在 耶 穌 裡 睡 了 的 人 , 神 也 必 將 他 與 耶 穌 一 同 帶 來 。
Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“天 使 對 婦 女 說 : 不 要 害 怕 ! 我 知 道 你 們 是 尋 找 那 釘 十 字 架 的 耶 穌 。 他 不 在 這 裡 , 照 他 所 說 的 , 已 經 復 活 了 。 你 們 來 看 安 放 主 的 地 方 。
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.願 頌 讚 歸 與 我 們 主 耶 穌 基 督 的 父 神 ! 他 曾 照 自 己 的 大 憐 憫 , 藉 耶 穌 基 督 從 死 裡 復 活 , 重 生 了 我 們 , 叫 我 們 有 活 潑 的 盼 望 。
Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.原 來 基 督 的 愛 激 勵 我 們 ; 因 我 們 想 , 一 人 既 替 眾 人 死 , 眾 人 就 都 死 了 ; 並 且 他 替 眾 人 死 , 是 叫 那 些 活 著 的 人 不 再 為 自 己 活 , 乃 為 替 他 們 死 而 復 活 的 主 活 。
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.我 當 日 所 領 受 又 傳 給 你 們 的 : 第 一 , 就 是 基 督 照 聖 經 所 說 , 為 我 們 的 罪 死 了 , 而 且 埋 葬 了 ; 又 照 聖 經 所 說 , 第 三 天 復 活 了 。
A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání.死 既 是 因 一 人 而 來 , 死 人 復 活 也 是 因 一 人 而 來 。
Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.我 們 若 在 他 死 的 形 狀 上 與 他 聯 合 , 也 要 在 他 復 活 的 形 狀 上 與 他 聯 合 ; 因 為 知 道 我 們 的 舊 人 和 他 同 釘 十 字 架 , 使 罪 身 滅 絕 , 叫 我 們 不 再 作 罪 的 奴 僕 。
Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti.使 我 認 識 基 督 , 曉 得 他 復 活 的 大 能 , 並 且 曉 得 和 他 一 同 受 苦 , 效 法 他 的 死 。
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.但 願 賜 平 安 的 神 , 就 是 那 憑 永 約 之 血 、 使 群 羊 的 大 牧 人 我 主 耶 穌 從 死 裡 復 活 的 神 , 在 各 樣 善 事 上 成 全 你 們 , 叫 你 們 遵 行 他 的 旨 意 ; 又 藉 著 耶 穌 基 督 在 你 們 心 裡 行 他 所 喜 悅 的 事 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !
Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen.看 哪 , 我 們 上 耶 路 撒 冷 去 , 人 子 要 被 交 給 祭 司 長 和 文 士 。 他 們 要 定 他 死 罪 , 又 交 給 外 邦 人 , 將 他 戲 弄 , 鞭 打 , 釘 在 十 字 架 上 ; 第 三 日 他 要 復 活 。
Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.先 到 墳 墓 的 那 門 徒 也 進 去 , 看 見 就 信 了 。 因 為 他 們 還 不 明 白 聖 經 的 意 思 , 就 是 耶 穌 必 要 從 死 裡 復 活 。
To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista.這 水 所 表 明 的 洗 禮 , 現 在 藉 著 耶 穌 基 督 復 活 也 拯 救 你 們 ; 這 洗 禮 本 不 在 乎 除 掉 肉 體 的 污 穢 , 只 求 在 神 面 前 有 無 虧 的 良 心 。
Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.我 又 看 見 死 了 的 人 , 無 論 大 小 , 都 站 在 寶 座 前 。 案 卷 展 開 了 , 並 且 另 有 一 卷 展 開 , 就 是 生 命 冊 。 死 了 的 人 都 憑 著 這 些 案 卷 所 記 載 的 , 照 他 們 所 行 的 受 審 判 。 於 是 海 交 出 其 中 的 死 人 ; 死 亡 和 陰 間 也 交 出 其 中 的 死 人 ; 他 們 都 照 各 人 所 行 的 受 審 判 。
To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.在 頭 一 次 復 活 有 分 的 有 福 了 , 聖 潔 了 ! 第 二 次 的 死 在 他 們 身 上 沒 有 權 柄 。 他 們 必 作 神 和 基 督 的 祭 司 , 並 要 與 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。
Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.然 而 我 蒙 神 的 幫 助 , 直 到 今 日 還 站 得 住 , 對 著 尊 貴 、 卑 賤 、 老 幼 作 見 證 ; 所 講 的 並 不 外 乎 眾 先 知 和 摩 西 所 說 將 來 必 成 的 事 , 就 是 基 督 必 須 受 害 , 並 且 因 從 死 裡 復 活 , 要 首 先 把 光 明 的 道 傳 給 百 姓 和 外 邦 人 。
Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů.神 既 興 起 他 的 僕 人 , 就 先 差 他 到 你 們 這 裡 來 , 賜 福 給 你 們 , 叫 你 們 各 人 回 轉 , 離 開 罪 惡 。

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!