DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vztah

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!有 人 攻 勝 孤 身 一 人 , 若 有 二 人 便 能 敵 擋 他 ; 三 股 合 成 的 繩 子 不 容 易 折 斷 。
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.才 德 的 婦 人 誰 能 得 著 呢 ? 他 的 價 值 遠 勝 過 珍 珠 。
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.若 是 跌 倒 , 這 人 可 以 扶 起 他 的 同 伴 ; 若 是 孤 身 跌 倒 , 沒 有 別 人 扶 起 他 來 , 這 人 就 有 禍 了 。
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.正 因 這 緣 故 , 你 們 要 分 外 地 殷 勤 ; 有 了 信 心 , 又 要 加 上 德 行 ; 有 了 德 行 , 又 要 加 上 知 識 ; 有 了 知 識 , 又 要 加 上 節 制 ; 有 了 節 制 , 又 要 加 上 忍 耐 ; 有 了 忍 耐 , 又 要 加 上 虔 敬 ; 有 了 虔 敬 , 又 要 加 上 愛 弟 兄 的 心 ; 有 了 愛 弟 兄 的 心 , 又 要 加 上 愛 眾 人 的 心 。
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.你 們 作 丈 夫 的 , 要 愛 你 們 的 妻 子 , 正 如 基 督 愛 教 會 , 為 教 會 捨 己 。 要 用 水 藉 著 道 把 教 會 洗 淨 , 成 為 聖 潔 。
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.我 的 佳 偶 , 你 全 然 美 麗 , 毫 無 瑕 疵 !
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.你 們 作 妻 子 的 , 當 順 服 自 己 的 丈 夫 , 這 在 主 裡 面 是 相 宜 的 。 你 們 作 丈 夫 的 , 要 愛 你 們 的 妻 子 , 不 可 苦 待 他 們 。
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.兩 個 人 總 比 一 個 人 好 , 因 為 二 人 勞 碌 同 得 美 好 的 果 效 。
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?你 們 和 不 信 的 原 不 相 配 , 不 要 同 負 一 軛 。 義 和 不 義 有 甚 麼 相 交 呢 ? 光 明 和 黑 暗 有 甚 麼 相 通 呢 ?
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“耶 和 華 神 說 : 那 人 獨 居 不 好 , 我 要 為 他 造 一 個 配 偶 幫 助 他 。
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.房 屋 錢 財 是 祖 宗 所 遺 留 的 ; 惟 有 賢 慧 的 妻 是 耶 和 華 所 賜 的 。
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.又 願 主 叫 你 們 彼 此 相 愛 的 心 , 並 愛 眾 人 的 心 都 能 增 長 、 充 足 , 如 同 我 們 愛 你 們 一 樣 。
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.但 要 免 淫 亂 的 事 , 男 子 當 各 有 自 己 的 妻 子 ; 女 子 也 當 各 有 自 己 的 丈 夫 。
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.鐵 磨 鐵 , 磨 出 刃 來 ; 朋 友 相 感 也 是 如 此 。
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.我 現 在 是 要 得 人 的 心 呢 ? 還 是 要 得 神 的 心 呢 ? 我 豈 是 討 人 的 喜 歡 麼 ? 若 仍 舊 討 人 的 喜 歡 , 我 就 不 是 基 督 的 僕 人 了 。
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.朋 友 乃 時 常 親 愛 , 弟 兄 為 患 難 而 生 。
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.人 若 不 看 顧 親 屬 , 就 是 背 了 真 道 , 比 不 信 的 人 還 不 好 , 不 看 顧 自 己 家 裡 的 人 , 更 是 如 此 。
Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.你 們 作 妻 子 的 , 當 順 服 自 己 的 丈 夫 , 如 同 順 服 主 。 因 為 丈 夫 是 妻 子 的 頭 , 如 同 基 督 是 教 會 的 頭 ; 他 又 是 教 會 全 體 的 救 主 。
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.美 名 勝 過 大 財 ; 恩 寵 強 如 金 銀 。
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.丈 夫 也 當 照 樣 愛 妻 子 , 如 同 愛 自 己 的 身 子 ; 愛 妻 子 便 是 愛 自 己 了 。
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.當 孝 敬 父 母 , 又 當 愛 人 如 己 。
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.然 而 , 你 們 各 人 都 當 愛 妻 子 , 如 同 愛 自 己 一 樣 。 妻 子 也 當 敬 重 他 的 丈 夫 。

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!