DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Žalmy - ČEP & CEI

«Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat… Žalm 143:8»
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Nell'ora della paura, io in te confido.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.

Biblický verš dne

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!