DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Žalmy - ČEP & NR06

«Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat… Žalm 143:8»
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido; fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.Il Signore ti preserverà da ogni male; egli proteggerà l’anima tua. Il Signore ti proteggerà, quando esci e quando entri, ora e sempre.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Nel giorno della paura, io confido in te.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; egli è il mio salvatore e il mio Dio.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in eterno.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!