DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Žalmy - ČEP & СП

«Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat… Žalm 143:8»
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Да даст тебе Господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!